18.9.08

Τι είναι οι "Γαλάζιες Σημαίες"

Διαβάστε το κείμενο σε εκτυπωτική μορφή.

Σας μεταφέρουμε αυτολεξί άρθρο με τίτλο "Γαλάζιες Σημαίες σε 430 ακτές και 8 μαρίνες" όπως δημοσιεύεται στις σελίδες 42-49 του τρέχοντος τεύχους (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008) του καινούριου περιοδικού PHILIA NEWS που ασχολείται αποκλειστικά με τον τουριστικό κλάδο και διανέμεται δωρεάν σε επιχειρηματίες. Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο άρθρο δίνει μια πληρέστατη και σαφέστατη περιγραφή για το τι είναι οι Γαλάζιες Σημαίες και ποιο το κύρος του προγράμματος. Ιδού, λοιπόν, ολόκληρο το κείμενο:

Το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες"

Η "Γαλάζια Σημαία" είναι ένα διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την επιθυμητή ποιότητα των νερών κολύμβησης. Πρέπει να τηρούνται τα 29 συνολικά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και προστασία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη "Γαλάζια Σημαία", όταν επιλέγουν τους προοροσμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι διαχειριστές ακτών, δήμοι, ξενοδόχοι και camping. Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του προγράμματος είναι το Foundation for Environmental Education (FEE), που εδρεύει στη Δανία, με 40 χώρες-μέλη από όλες τις Ηπείρους. Στην Ελλάδα, συντονιστής του προγράμματος, από το 1992, είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΕΠΦ), η παλαιότερη περιβαντολλογική οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας της χώρας, με έτος ίδρυσης το 1951, που δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε δράσεις προστασίας της φύσης, σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Η χώρα μας περιβάλλεται από πανέμορφες ακτές και καταγάλανες θάλασσες. Κατοικοι και επισκέπτες της χώρας μας χαίρονται την ομορφιά αυτή. Η Alpha Bank, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της σε αυτόν τον τομέα, υποστηρίζει την προσπάθεια για τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση των ακτών και της θάλασσας, προκειμένου να είναι χώροι ασφαλείς και να μπορούν να τους απολαμβάνουν όλοι. Για το λόγο αυτό, για όγδοη (8η) συνεχή χρονιά, στηρίζει ως αποκλειστικός χορηγός το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες".

Στο πρόγραμμα συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), η οποία υποστηρίζει το θεσμό και προτρέπει τους ΟΤΑ στην τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του. Συμμετέχει δε και με εκπρόσωπό της στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει το Πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες", συμμετέχοντας στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, στην οποία παρουσιάζει τα απότελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγματολειψιών που διεξάγει για το κρατικό πρόγραμμα "Παρακολούθηση ποιότητας των νερών κολύμβησης των ακτών". Από το κρατικό αυτό πρόγραμμα, οι διαχειριστές των ακτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" έχουν στη διάθεσή τους τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τις δικές τους ακτές.

Εκπρόσωποι των ακόλουθων φορέων που είναι: το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής, το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ο ΕΟΤ, η ΚΕΔΚΕ, η ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ, Εθελοντές-Επιθεωρητές ακτών και μαρίνων, συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων και υποστηρίζουν το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες", αξιολογούν τις βραβευμένες ακτές και μαρίνες καθώς και τις αιτήσεις υποψηφιότητας.

Οι διαδικασίες του προγράμματος

Η ακτή που επιθυμεί να λάβει το βραβείο "Γαλάζια Σημαία" πρέπει να πληρεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Για την ακτή υπάρχουν 29 αυστηρά κριτήρια και για τη μαρίνα 22. Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν στο διάστημα του καλοκαιριού τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος, επισημαίνοντας προβλήματα και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή της Γαλάζιας Σημαίας και απόσυρση της ακτής ή της μαρίνας από τη διεθνή και την ελληνική ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι αξιολογήσεις των επιθεωρητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, όταν αυτή, μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εξετάζει και αξιολογεί τις υποψηφιότητες ακτών και μαρίνων για τον επόμενο χρόνο. Η Εθνική Επιτροπή προωθεί στη συνέχεια, στην αντίστοιχη Διεθνή Επιτροπή, τις υποψηφιότητες, οι οποίες είχαν πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος "Γαλάζιες Σημαίες". Την τελική απόφαση λαμβάνει η Διεθνής Επιτροπή Κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Προγράμματος Περιβάλλντος των Ηνωμενων Εθνών (UNEP), του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστών (ILSE), της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Ακτών (EUCC) και του Διοικητικού Συμβουλίου του FEE. Η ακτή ή η μαρίνα που είχε βραβευθεί με το πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" το προηγούμρνο καλοκαίρι για τη συμμόρφωσή της με τα Κριτήρια του Προγράμματος, έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια για βράβευση την επόμενη χρονιά, εφόσον αποδείξει στις Επιτροπές Κρίσεων ότι πράγματι το αξίζει.

Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

Τα κριτήρια του διεθνούς προγράμματος συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα ανά 15-17 ημέρες, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (1/6 - 31/10) από διαπιστευμένα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα: http://iason.minerv.gr
• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
• Επαρκείς κάδοι απόρριμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
• Συνεχείς, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, απότσίγαρα κ.λ.π.
• Οργάνωση ακτής.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλυσεων στον πίνακα ανακοινώσεων των ακτών.
• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Απαγόρευση της ελέυθερης κατασκήνωσης.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
• Ασφάλεια επισκεπτών.
• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπουργείου Εμπορική Ναυτιλίας, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
• Προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).
• Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα και πανίδα, στον παράκτιο χώρο.
• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να προβάλουν ενεργά το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.Συγκρίνετε μόνοι σας τα παραπάνω με τις συνθήκες που επικρατούσαν φέτος στις παραλίες μας, και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Βλέποντας την ελληνική σημαία να κυματίζει στη Βέροια ή όπου στο διάολο ήταν που είχανε πάει ο επιτυχημένος Πρόεδρός μας και ο σεμνός και ταπεινός και στέρεας Παιδείας πρωθυπουργός μας, σκέφτηκα ότι αν ζούσε σήμερα, αυτό το ποίημα θα έγραφε για τη σημαία μας ο Θρασύβουλος Ζωιόπουλος (Στέφανος Δάφνης)

Αυτό είναι το ιερό πανί, το πρασινογαλάζο
ξεσκλίδι από σκάνδαλα κι από φριχτές κλεψιές
που σαν τη μούχλα είναι μπλε και πράσινο σαν έλος
και λοιδωρεί ένα λαό με αυνανισμένο νου.

Αυτό είναι το ιερό πανί που όταν περνάει μπροστά μας
το σιχαινόνται οι ψυχές και βλαστημά η καρδιά μας.
Πάνω του χέζουν υπουργοί΄ και κτήνη βουλευτές
ολονυχτίς επάνω του πορνεύονται κρυφά.

Και δεν ειν’ η αύρα που ’ρχεται γλυκά να το χαιδέψει-
δεν τ’ανεμίζει πρόσχαρα η αύρα η σιγανή,
παρά σβησμένη μια πνοή που δεν μπορεί να ορμήσει
και ν’ ασελγήσει και αυτή στο δίχρωμο πανί.

Είν’ η σημαία΄ την ξεπουλούν παπάδες μ' άσπρα γένια
για έναν παρά ή για χλιδή και πλούτη μυθικά΄
ειν’ η σημαία΄ που η Βουλή με κείνηνε ασπίδα
διώχνει το κάθε που ’ρχεται καλό για την πατρίδα.

Γιώργης Χολιαστός